Feed1

Feedback – zaniedbany etap rekrutacji pracowników

Proces rekrutacyjny kończy się, kiedy w jego wyniku zostanie zatrudniony starannie wybrany i idealni pasujący do organizacji Kandydat. Nie zdarza się jednak, aby brał on w nim udział sam. Zazwyczaj jest to zwycięzca wyścigu, który wyprzedził szereg rywali i staje na podium. Co jednak z wszystkimi razem z nim ścigającymi się Kandydatami, którzy często równie dobrzy, o włos minęli się z wymarzoną pracą? Wszyscy zgodzą się, że należy im się rzetelna informacją, co spowodowało, że nie ukończył zawodów na pierwszym miejscu. Szkoda tylko, że tak niewielu Kandydatów tę rzeczową informację dostaje. Feedback to ważny, choć często pomijany etap rekrutacji, przynoszący korzyści zarówno pracodawcy, jak i Kandydatowi.

Konstruktywna krytyka kluczem do rozwoju

Kandydaci biorący udział w procesie rekrutacyjnym to zwykle osoby zmotywowane do zmiany, które wiele energii włożyły w przygotowanie się do wszystkich etapów jakie należy przejść, aby zostać zatrudnionym. Więc kiedy po „proszę czekać na naszą decyzję, na pewno się odezwiemy” przez długie tygodnie nikt się nie odzywa są najzwyczajniej zawiedzeni. Większość Kandydatów deklaruje, że oczekuje informacji, że nie zostali zatrudnieniu oraz powodów, które taką decyzje spowodowały. Pozwala im to pracować nad obszarami wymagającymi poprawy, by lepiej prezentowa się w przyszłości oraz nie blokuje ich dalszych kroków i wyborów.

Nie jest łatwo przyjąć krytykę na swój temat i to jeszcze od kogoś, kto zadecydował, że nie nadajemy się do pracy u niego. Jednak nawet krótka obiektywna informacja z głównym powodem odrzucenia kandydatury pozwala nam zamknąć pewien etap i szukać gdzie indziej. Dla wielu będzie to też kwestia do przemyślenia i wprowadzenia zmian. Dla wszystkich natomiast kulturalne zakończenie procesu rekrutacji.

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy

Co zyskuje pracodawca udzielający Kandydatom informacji zwrotnej po spotkaniu? Z pewnością pozytywne postrzeganie marki jako rzetelnej i dobrze zorganizowanej. Przekazując „nie” z uzasadnieniem okazujemy nasz szacunek do kandydata. Pozostawiamy też sobie otwarte drzwi na przyszłość, jeżeli dobrze zapowiadającemu się kandydatowi do zatrudnienia zabrakło jedynie odpowiedniego doświadczenia.

Jeżeli przy rekrutacji współpracujemy z firmą zewnętrzną bardzo ważne jest, aby również jej przekazać uzasadnienie odrzucenia Kandydata. Tworzy to jasną sytuację i dodatkowo definiuje wymagania Klienta co do Kandydatów, pozwala również rekruterowi na zweryfikowanie najważniejszych dla Klienta punktów jeszcze przed wysłaniem rekomendacji. Wszystkie to przyspiesza sukces w postaci zatrudnienia dokładnie takiego człowieka o jakiego pracodawcy chodziło.

Co stoi na przeszkodzie?

Najczęstszym powodem ucinania kontaktu z Kandydatem, który odpadł z procesu rekrutacji jest czas. Pracodawcy często usprawiedliwiają się mówiąc, że poinformowanie każdego o powodach swojej decyzji zajęłoby zbyt dużo czasu. Jest to jednak stawianie swojego czasu ponad czas Kandydatów, którzy często wciąż mając nadzieje na zatrudnienie rezygnują z udziały w innych procesach. Ponadto informacja zwrotna wcale nie musi być przekazana osobiście i w formie długiej ustrukturyzowanej wypowiedzi. Czasem wystarczy spersonalizowany mail, który w kilku zdaniach zamknie sprawę.

Inną przyczyną może być również niechęć do przekazywania negatywnych informacji i konieczność poinformowania kogoś o niepomyślnym dla niego wyniku. Rodzi to często stres i nie jest przyjemnym zajęciem. Znów jednak stawiając się w pozycji drugiej strony więcej jest zalet niż wad feedbacku.

Nie rób drugiemu co Tobie nie miłe

Na koniec pamiętajmy, że każdy z nas chciałby wiedzieć co się zadziało, że się nie udało. Więc w duchu dobrej komunikacji i wzajemnego szacunku budujmy zdrowe relacji i transparentne sytuacje. W rekrutacji tak samo jak w innych dziedzinach ważne są pewne standardy, których należy się trzymać nawet kosztem własnego czasu.